yhdistelmä kiveys

betonikiven ja graniittisen noppakiven yhdistelmä